Slicer 4.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLFiberBundleNode Member List
This is the complete list of members for vtkMRMLFiberBundleNode, including all inherited members.
AddAndObserveDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode [inline]
AddCellScalars(vtkDataArray *array)vtkMRMLModelNode
AddGlyphDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
AddLineDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=0, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddPointScalars(vtkDataArray *array)vtkMRMLModelNode
AddScalars(vtkDataArray *array, int location)vtkMRMLModelNode
AddToScenevtkMRMLNode [protected]
AddToSceneOff()vtkMRMLNode [virtual]
AddToSceneOn()vtkMRMLNode [virtual]
AddTubeDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
AnnotationNodevtkMRMLFiberBundleNode [protected]
AnnotationNodeIDvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
ApplyTransform(vtkAbstractTransform *transform)vtkMRMLModelNode [virtual]
ApplyTransformMatrix(vtkMatrix4x4 *transformMatrix)vtkMRMLTransformableNode [virtual]
AttributesvtkMRMLNode [protected]
AttributesType typedefvtkMRMLNode [protected]
CanApplyNonLinearTransforms() const vtkMRMLModelNode [virtual]
CleanPolyDataPostROISelectionvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
CleanPolyDataPostSubsamplingvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
CleanROISelection()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
CleanSubsampling()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
CompositeScalars(const char *backgroundName, const char *overlayName, float overlayMin, float overlayMax, int showOverlayPositive, int showOverlayNegative, int reverseOverlay)vtkMRMLModelNode
Copy(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode [virtual]
CopyWithoutModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode [inline]
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CopyWithSceneWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode [inline]
CopyWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode [inline]
CreateDefaultDisplayNodes()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
CreateDefaultStorageNode()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
CreateNodeInstance()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
DeleteAllReferences(bool callOnNodeReferenceRemoved=true)vtkMRMLNode [protected]
DescriptionvtkMRMLNode [protected]
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNode [inline]
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNode [inline]
DisplayModifiedEvent enum valuevtkMRMLDisplayableNode
DisplayNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLDisplayableNode [protected, static]
DisplayNodeReferenceRolevtkMRMLDisplayableNode [protected, static]
EnableShuffleIDsvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNode [inline, virtual]
ExtractPolyDataGeometryvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
ExtractSelectedPolyDataIdsvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
GetActiveCellScalarName(int type)vtkMRMLModelNode
GetActivePointScalarName(int type)vtkMRMLModelNode
GetAddToScene()vtkMRMLNode [virtual]
GetAnnotationNode()vtkMRMLFiberBundleNode
GetAnnotationNodeID()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeTypeFromString(const char *typeName)vtkMRMLModelNode [static]
GetClassName()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetDescription()vtkMRMLNode [virtual]
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNode [virtual]
GetDisplayNode()vtkMRMLDisplayableNode [inline]
GetDisplayNodeID()vtkMRMLDisplayableNode [inline]
GetDisplayNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLDisplayableNode [protected, virtual]
GetDisplayNodeReferenceRole()vtkMRMLDisplayableNode [protected, virtual]
GetDisplayVisibility()vtkMRMLDisplayableNode [virtual]
GetEnableShuffleIDs()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetFilteredPolyData()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetGlyphDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
GetHideFromEditors()vtkMRMLNode [virtual]
GetID()vtkMRMLNode [virtual]
GetIndent()vtkMRMLNode [virtual]
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNode [virtual]
GetLineDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
GetMaxNumberOfFibersToShowByDefault()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetModelDisplayNode()vtkMRMLModelNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNode [virtual]
GetModifiedSinceRead()vtkMRMLModelNode [virtual]
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNode [protected, virtual]
GetName()vtkMRMLNode [virtual]
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode * > &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName()vtkMRMLFiberBundleNode [inline, virtual]
GetNthDisplayNode(int n)vtkMRMLDisplayableNode
GetNthDisplayNodeID(int n)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthStorageNode(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNthStorageNodeID(int n)vtkMRMLStorableNode [inline]
GetNumberOfDisplayNodes()vtkMRMLDisplayableNode [inline]
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfStorageNodes()vtkMRMLStorableNode [inline]
GetParentTransformNode()vtkMRMLTransformableNode
GetPolyData()vtkMRMLModelNode [virtual]
GetRASBounds(double bounds[6])vtkMRMLModelNode [virtual]
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNode [protected, virtual]
GetSaveWithScene()vtkMRMLNode [virtual]
GetScene()vtkMRMLNode [virtual]
GetSceneRootDir()vtkMRMLNode [virtual]
GetSelectable()vtkMRMLNode [virtual]
GetSelected()vtkMRMLNode [virtual]
GetSelectionWithAnnotationNodeMode()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetSelectWithAnnotationNode()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetSingletonTag()vtkMRMLNode [virtual]
GetSlicerDataType()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNode()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeID()vtkMRMLStorableNode [inline]
GetStorageNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLStorableNode [protected, virtual]
GetStorageNodeReferenceRole()vtkMRMLStorableNode [protected, virtual]
GetStoredTime()vtkMRMLStorableNode [protected, virtual]
GetSubsamplingRatio()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
GetSubsamplingRatioMaxValue()vtkMRMLFiberBundleNode [inline, virtual]
GetSubsamplingRatioMinValue()vtkMRMLFiberBundleNode [inline, virtual]
GetTempURLString()vtkMRMLNode [protected, virtual]
GetTransformNodeID()vtkMRMLTransformableNode
GetTransformNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLTransformableNode [protected, virtual]
GetTransformNodeReferenceRole()vtkMRMLTransformableNode [protected, virtual]
GetTubeDisplayNode()vtkMRMLFiberBundleNode
GetUnShuffledFiberID(vtkIdType shuffledIndex)vtkMRMLFiberBundleNode [inline]
GetUserTagTable()vtkMRMLStorableNode [virtual]
HasCellScalarName(const char *scalarName)vtkMRMLModelNode
HasDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *NodeReferenceID)vtkMRMLNode
HasPointScalarName(const char *scalarName)vtkMRMLModelNode
HideFromEditorsvtkMRMLNode [protected]
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNode [virtual]
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNode [virtual]
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNode [protected]
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
IndentvtkMRMLNode [protected]
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNode [protected]
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNode [inline, virtual]
IsA(const char *type)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNode [protected, virtual]
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLFiberBundleNode [static]
MaxNumberOfFibersToShowByDefaultvtkMRMLFiberBundleNode [protected, static]
Modified()vtkMRMLNode [inline, virtual]
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNode [protected, static]
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNode [protected]
MRMLObserverManagervtkMRMLNode [protected]
NamevtkMRMLNode [protected]
NegativeAnnotationNodeSelection enum valuevtkMRMLFiberBundleNode
New()vtkMRMLFiberBundleNode [static]
NodeReferenceEventsvtkMRMLNode [protected]
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNode [protected]
NodeReferencesvtkMRMLNode [protected]
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNode [protected]
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNode [inline, virtual]
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLModelNode [protected, virtual]
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLModelNode [protected, virtual]
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLDisplayableNode [inline, protected, virtual]
operator=(const vtkMRMLFiberBundleNode &)vtkMRMLFiberBundleNode [protected]
vtkMRMLModelNode::operator=(const vtkMRMLModelNode &)vtkMRMLModelNode [protected]
vtkMRMLDisplayableNode::operator=(const vtkMRMLDisplayableNode &)vtkMRMLDisplayableNode [protected]
vtkMRMLStorableNode::operator=(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNode [protected]
vtkMRMLTransformableNode::operator=(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNode [protected]
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNode [protected]
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::map< std::string, std::string > &references)vtkMRMLNode [protected]
PlanesvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
PolyDatavtkMRMLModelNode [protected]
PolyDataModifiedEvent enum valuevtkMRMLModelNode
PositiveAnnotationNodeSelection enum valuevtkMRMLFiberBundleNode
PrepareROISelection()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
PrepareSubsampling()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkMRMLFiberBundleNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNode [inline, virtual]
ProcessMRMLEvents(vtkObject *, unsigned long, void *)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
ReadXMLAttributes(const char **atts)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllDisplayNodeIDs()vtkMRMLDisplayableNode [inline]
RemoveAllNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveAllReferencedNodes()vtkMRMLNode [protected]
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveNthDisplayNodeID(int n)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
RemoveScalars(const char *scalarName)vtkMRMLModelNode
Reset()vtkMRMLNode [virtual]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLFiberBundleNode [static]
SaveWithScenevtkMRMLNode [protected]
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNode [virtual]
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNode [virtual]
ScenevtkMRMLNode [protected]
SceneRootDirvtkMRMLNode [protected]
SelectablevtkMRMLNode [protected]
SelectableOff()vtkMRMLNode [virtual]
SelectableOn()vtkMRMLNode [virtual]
SelectedvtkMRMLNode [protected]
SelectedOff()vtkMRMLNode [virtual]
SelectedOn()vtkMRMLNode [virtual]
SelectionWithAnnotationNodeModevtkMRMLFiberBundleNode [protected]
SelectWithAnnotationNodevtkMRMLFiberBundleNode [protected]
SelectWithAnnotationNodeOff()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SelectWithAnnotationNodeOn()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetActiveCellScalars(const char *scalarName, int attributeType)vtkMRMLModelNode
SetActivePointScalars(const char *scalarName, int attributeType)vtkMRMLModelNode
SetAddToScene(int)vtkMRMLNode [virtual]
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveAnnotationNodeID(const char *ID)vtkMRMLFiberBundleNode
SetAndObserveDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthDisplayNodeID(int n, const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode [inline]
SetAndObserveNthNodeReference(const char *referenceRole, int n, vtkMRMLNode *referencedNode, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode [protected]
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *nodeReferenceID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthStorageNodeID(int n, const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode [inline]
SetAndObservePolyData(vtkPolyData *polyData)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode [inline]
SetAndObserveTransformNodeID(const char *transformNodeID)vtkMRMLTransformableNode
SetAnnotationNodeID(const char *id)vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetDescription(const char *)vtkMRMLNode [virtual]
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNode [inline]
SetDisplayVisibility(int visible)vtkMRMLDisplayableNode [virtual]
SetEnableShuffleIDs(int value)vtkMRMLFiberBundleNode [inline]
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNode [virtual]
SetIndent(int)vtkMRMLNode [protected, virtual]
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNode [inline]
SetMaxNumberOfFibersToShowByDefault(vtkIdType)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetName(const char *)vtkMRMLNode [virtual]
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetPolyDataToDisplayNode(vtkMRMLModelDisplayNode *modelDisplayNode)vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
SetPolyDataToDisplayNodes()vtkMRMLModelNode [protected]
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNode [virtual]
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNode [virtual]
SetSceneReferences()vtkMRMLNode [virtual]
SetSceneRootDir(const char *)vtkMRMLNode [virtual]
SetSelectable(int)vtkMRMLNode [virtual]
SetSelected(int)vtkMRMLNode [virtual]
SetSelectionWithAnnotationNodeMode(int)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetSelectionWithAnnotationNodeModeToNegative()vtkMRMLFiberBundleNode [inline, virtual]
SetSelectionWithAnnotationNodeModeToPositive()vtkMRMLFiberBundleNode [inline, virtual]
SetSelectWithAnnotationNode(int)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNode [virtual]
SetSlicerDataType(const char *type)vtkMRMLStorableNode
SetSubsamplingRatio(float)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNode [protected, virtual]
ShuffledIdsvtkMRMLFiberBundleNode [protected]
SlicerDataTypevtkMRMLStorableNode [protected]
StartModify()vtkMRMLNode [inline, virtual]
StorableModified()vtkMRMLStorableNode [inline, virtual]
StorableModifiedTimevtkMRMLStorableNode [protected]
StorageNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLStorableNode [protected, static]
StorageNodeReferenceRolevtkMRMLStorableNode [protected, static]
SubsamplingRatiovtkMRMLFiberBundleNode [protected]
Superclass typedefvtkMRMLFiberBundleNode
TransformBoundsToRAS(double inputBounds_Local[6], double outputBounds_RAS[6])vtkMRMLModelNode [virtual]
TransformModifiedEvent enum valuevtkMRMLTransformableNode
TransformNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLTransformableNode [protected, static]
TransformNodeReferenceRolevtkMRMLTransformableNode [protected, static]
TransformPointFromWorld(const double in[4], double out[4])vtkMRMLTransformableNode [virtual]
TransformPointToWorld(const double in[4], double out[4])vtkMRMLTransformableNode [virtual]
UpdateDisplayNodePolyData(vtkMRMLDisplayNode *dnode)vtkMRMLModelNode [protected, virtual]
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode [protected]
UpdateNodeReferences()vtkMRMLNode [protected]
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode [protected]
UpdateNthNodeReference(vtkMRMLNodeReference *reference, int n)vtkMRMLNode [protected]
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
UpdateReferences()vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
UpdateROISelection()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
UpdateSubsampling()vtkMRMLFiberBundleNode [protected, virtual]
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UserTagTablevtkMRMLStorableNode [protected]
vtkMRMLDisplayableNode()vtkMRMLDisplayableNode [protected]
vtkMRMLDisplayableNode(const vtkMRMLDisplayableNode &)vtkMRMLDisplayableNode [protected]
vtkMRMLFiberBundleNode()vtkMRMLFiberBundleNode [protected]
vtkMRMLFiberBundleNode(const vtkMRMLFiberBundleNode &)vtkMRMLFiberBundleNode [protected]
vtkMRMLModelNode()vtkMRMLModelNode [protected]
vtkMRMLModelNode(const vtkMRMLModelNode &)vtkMRMLModelNode [protected]
vtkMRMLNode()vtkMRMLNode [protected]
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNode [protected]
vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNode [protected]
vtkMRMLStorableNode(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNode [protected]
vtkMRMLTransformableNode()vtkMRMLTransformableNode [protected]
vtkMRMLTransformableNode(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNode [protected]
WriteCLI(std::vector< std::string > &vtkNotUsed(commandLine), std::string vtkNotUsed(prefix), int vtkNotUsed(coordinateSystemFlag)=0, int vtkNotUsed(multipleFlag)=1)vtkMRMLDisplayableNode [inline, virtual]
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNode [virtual]
WriteXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLFiberBundleNode [virtual]
~vtkMRMLDisplayableNode()vtkMRMLDisplayableNode [protected]
~vtkMRMLFiberBundleNode()vtkMRMLFiberBundleNode [protected]
~vtkMRMLModelNode()vtkMRMLModelNode [protected]
~vtkMRMLNode()vtkMRMLNode [protected, virtual]
~vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNode [protected]
~vtkMRMLTransformableNode()vtkMRMLTransformableNode [protected]
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Properties Friends Defines